Protipožární dveře

V rámci vlastní výrobní činnosti se zabýváme i výrobou protipožárních dveří a zárubní bez odolnosti proti vloupání. Tyto produkty nabízejí řešení v rámci základního požárně bezpečnostního řešení objektů nebo výrobky s vysokou požární klasifikací vhodné do provozů se speciálními požadavky.

Dveře jsou zkonstruovány z materiálů, které zaručují vysokou kvalitu již od samotného výrobce. Do konstrukce jsou zabudovány pouze řádně certifikované komponenty a materiály, aby tak výrobek jako celek uspěl v náročné zkoušce protipožární odolnosti.

Protipožární uzávěry otvorů se třídí na uzávěry: